Roefeldag Nr.30!

Beste knotter,

“Roefelen 2024 aan de Laarstraat.

Goede voorbereiding, goed gereedschap, goed draaiboek, goede betrokkenheid, goed weer, goede opkomst door een goede organisatie vanuit het Roefelcomité en tot slot een goed resultaat.

Bedankt allemaal voor jullie geweldige inzet vanmorgen. Ons pareltje aan de Laarstraat schittert weer dankzij jullie.

Fijn weekend en groet van het bestuur van Knotploeg Duiven”.

Met bovenstaand Whatsapp-bericht met foto heeft het bestuur haar waardering uitgesproken aan alle aanwezige vrijwilligers die vandaag zestig kinderen en ouders aan de Laarstraat hebben begeleid bij de verschillende activiteiten.

Op deze allereerste zomerdag, in alle vroegte worden de eerste voorbereidingen op locatie uitgevoerd: gereedschap afleveren (tien kruiwagens, twintig batsen, de nodige sneeuwschuivers, grondboren en een tafel). Aansluitend de entree begaanbaar maken door het lange gras te maaien.
Na een korte instructie gaan we in vier werkgroep uit elkaar om snippers te scheppen, hooiruiters te maken, gras te maaien en te harken en tot slot worden de nieuwe hooiruiters opgebouwd in het zicht van de Laarstraat. En de eerste wandelaars informeerden onmiddellijk naar het hoe en waarom van deze “hooitorens”?

Het Roefelcomité heeft dit jubileumjaar alle zeilen bijgezet en de eerste bus arriveert op tijd. Opgewekt worden ze welkom geheten en de kinderen genieten van de plek, de ruimte maar vooral van de enorme bult houtsnippers: 35 m3 groot en je kunt er niet overheen kijken, maar wel bovenop klimmen!
Kruiwagens vullen, kruien en weer met een lege terug. “Lawines” naar beneden laten rollen en onderwijl vertellen op welke school ze zitten en hoe hun juf heet. Serieus werken met een ontspannen ondertoon. Joost en Martyn creëren nieuwe hooiruiters en trekken aan het eind de conclusie dat de laatste echt wel heel mooi is. Deze kan dienen als absoluut voorbeeld. Dat beiden vakwerk hebben geleverd is duidelijke wanneer de kinderen de legers gebruiken om het hoge hooi onder leiding van Martin tot grote hoogte, dus tot de top vlijen.

Hoewel er hooi ligt, maait Henk langs de snipperpaden, zodat deze begaanbaar blijven en het gras nog gebruikt kunnen worden om hooiruiters te vullen.
Hooi maakt elke keer wat los bij jonge mensen. Is het de geur? Is het de transformatie van gras naar hooi? Is dit het gevoel dat hooi teweegbrengt?
Met armen en handen vol sjouwen de achtstegroepers naar hun hooiruiter en Martin begeleidt de opbouw in alle rust en er verrijzen vier nieuwe torens, die een mooie aanblik geven en straks zeker een mooie schuilplek zullen bieden.

Van negen tot twaalf wordt er door alle knotters hard gewerkt en er is amper gelegenheid om even te pauzeren, want de busjes rijden op een strak schema “van brengen en halen”.
De rust krijgen we aan het eind en we genieten zittend in het hooi van de warme hap en het dorstlessende sap.

Kinderen weg naar hun volgende roefeladres en de rust daalt over het veld en de knotters. Drie keer de aanhanger vullen met gereedschap en retourneren naar de eigenaar.
De geleende kruiwagens worden met de spuit schoongemaakt en naar de buurmannen gebracht. Spades en batsen gereinigd en opgehangen, de bosmaaier ruikt weer naar “Dasty” en druppelt na, wachtend op de volgende inzet.

Het dertigjarig jubileum van het Roefelcomité op de eerste zomerdag van 2024 is een prachtige dag. Zo’n dag waar je met een glimlach op kunt terugkijken. Op het betoverende enthousiasme van de kinderen die al werkend hun dromen delen. Op de begeleidende ouders die genieten van deze mooie stek in Duiven, die compleet onbekend blijkt. Op kinderen, kleine en grote, die je kunt splitsen in “doeners die weinig praten” en “praters die weinig doen”.

Onze dank gaat uit naar een ieder van jullie, ook een bijzonder woord van dank naar gemeente Duiven die met het leveren van de fraaie snippers “ons pareltje aan de Laarstraat” weer goed toegankelijk maakt.
En nou maar hopen dat de kinderen van vandaag de Laarstraat nog een keer kunnen vinden om te spelen, te struinen, te ravotten en ontdekken hoe mooi het hier is…..