Poelen Schonen

Beste poeler en knotter,

Zoals gebruikelijk arriveer ik op de afgesproken verzamelplek aan de Schraleweidsestraat; Piet en Rudi zijn al gestart met wat voorwerk rondom de poel. De bosmaaiers snorren door het hoge gras en braamstruiken. Begeleid door een aangenaam zonnetje komen de poelers een voor een aan. We begroeten elkaar op gebruikelijke wijze met een handdruk en informeren naar elkaars wel en wee. Elf man sterk. De jongste is drie en de oudste? Mooi dat wij vanmorgen twee nieuwe gezichten welkom kunnen heten: Marco en Joost komen vanmorgen “proeven” aan het werken in het groen. Weet je welkom!

Na de instructie rondom het gebruik van de bosmaaiers en reciprocateur, maakt Joop V. een mooi compliment: “Alles ziet er zo schoon en mooi uit!” Een mooie opsteker.
We splitsen. De tweede ploeg gaat naar Den Oldenhoek, waar de eerste poel leeg geharkt moet worden.
Met verve storten we ons op het werk: maaien, harken, sjouwen, wilgenopslag trekken en bijpraten over de afgelopen zomer. “Waar ben je geweest? Wat heb je beleefd?” Na een uur verzamelen we bij de westelijke poel aan Den Oldenhoek en al het materiaal sjouwen we naar achteren. Hier drinken we koffie en/of thee en genieten we van de fraaie wolkenhemel met af en toe een waterig zonnetje. 

Al werkende worden we beloond door overvliegende propellervliegtuigen op weg naar de Ginkelse Hei. Vandaag worden de luchtlandingen rondom operatie Market Garden herdacht. Een moment om bij stil te staan. Deze poel is licht begroeid op de oevers en in de poel zelf kost het trekken van wilgen en populierenopslag de meeste energie. Met gezamenlijke inspanning verwijderen we het gros van de wilgen: met de spitvork lossteken en met wortel en al eruit trekken. De poel is vochtig op de bodem, maar niet waterdragend. Een mooie plek voor wilg om wortel te schieten.
Tot slot storten we ons nog op de oprukkende bramen.

We sluiten deze eerste werkochtend af aan de Heilweg. Hier heeft Rudi wat voorwerk gedaan en de looppaden gemaaid, zodat de poelen bereikbaar zijn. Bij aankomst blijkt het waterschap de sloot aan de Heilweg in doorgetrokken te hebben en in verbinding gebracht met beide poelen.
Het tussenstuk, dat beide poelen scheidde, is verwijderd en er ligt nu een grote poel, verbonden met de sloot. “Doe ik eens iets voor de duurzaamheid, raggen ze alles eruit”, verzucht Rudi. Het middenstuk in beide poelen is door een kraan kaal geschraapt: alle riet verwijderd op platgereden. We besluiten hierop om alles af te zetten en op te tasten op het talud.

Met het beëindigen van het werk, begint het licht te regenen. We verzamelen het gereedschap, maken het schoon en Kees arriveert met de warme lunch. Koolstamppot met worst. Heerlijk bereid met verse aardappelen. Kees vertelt hoe hij inkoopt en dat hij er veel plezier aan beleeft om rondom Duiven te speuren waar hij ingrediënten vers van het land kan vinden. Dat hij hierin is geslaagd, beaamt een ieder.

Met nieuwe energie rijden we om 12.30 uur huiswaarts en kijken we terug op een geslaagde aftrap van het nieuwe seizoen.