Geschiedenis Knotploeg 10-12

In het najaar 2010 staat het Boelekeerlspad weer op onze werkkalender. In Zelhem ondersteunen we de vrijwilligersploeg en helpen we de opstanden uitdunnen.
Ook dit jaar gaan we weer “Met de klas de boom in”.  Inmiddels in Duiven en omgeving een vaste activiteit voor leerlingen in groep 8 van verschillende basisscholen.
In december werken we op verzoek van gemeente Duiven aan 92 knotwilgen langs de Tullenersweg bij Van der Valk.
Hier sneuvelt ook ons knotrecord: op één ochtend knotten we 56 wilgen.
Van der Valk onthaalt ons gastvrij en we weten heerlijke soep in een luxe ambiance gekleed in oranje-bruine SBB kledij.
Het zagen van gemeente-opstanden leidt tot discussie: “Stoten we als vrijwilligersclub aannemers niet het brood uit de mond?”
Door veranderend gemeentelijk beleid zorgt Knotploeg Duiven met haar werkzaamheden ervoor dat de opstanden blijven staan en onderhouden worden!

In januari 2011 maken we de Tullenersweg af en werken we voor eerst achter fruitbedrijf de Stokhorst in Groessen. Een prachtige poel van het waterschap omzoomd door knotwilgen.
SLG organiseert wederom een Gelderse Werkdag en in de nieuwsbrief roepen we knotters op om in Renkum aan de slag te geven in een beekdal: dennen zagen.
Februari 2011 participeren leden van Lokaal Alternatief tijdens het knotten op de Horsterhof.
2011 is het Europees jaar van de vrijwilliger. Dit gegeven enthousiasmeerde de leden van LA om de handen uit de mouwen te steken. Wethouder Van Groningen deelt deze ochtend namens gemeente Duiven oranje mutsen uit als blijk van waardering voor ons als vrijwilliger. Eind februari verblijdt gemeente Duiven ons met een eenmalige subsidie ter vervanging van ons gereedschap. De stuurgroep heeft achter de schermen veel werk verzet om dit gerealiseerd te krijgen. Hulde!

Dit seizoen eindigen we met een prachtige foto-reportage van Martin Werker. Martin heeft een fotosafari gemaakt naar Afrika en hij toont ons een prachtige selectie van zijn opnames.
Na het knotten starten we in april 2011  met het opschonen van enkele poelen in de omgeving van Duiven. De bosmaaier doet wonderen en we werken dat het een lieve lust is op prachtig verscholen locaties.
We werken effectief: vier poelen kunnen we afstrepen.
Seizoen 2010-2011 was een productief jaar. In juni verwijderen we stamschot aan de Tullenersweg en schonen we nog drie poelen op.
Ook het aantal nieuwsbrieven is terugkijkend groot geweest: 11 in totaal.

In november 2011 organiseert Knotploeg Duiven i.s.m. gemeente Duiven een werkplek voor de Landelijke Natuurwerkdag: Het Horsterpark is deze eerste keer onze werkplek.
Op de vrijdag voorafgaand aan deze eerste zaterdag van november gaan we weer met “de Klas de boom in”. Deze eerste werkdag is een groot succes: kwantitatief en kwalitatief. 125 vrijwilligers present, 50 wilgen geknot en een groot stuk bos uitgedund. Daarnaast kan Knotploeg Duiven kan vier nieuwe leden verwelkomen: Guus Bouman sleept vader Harry mee en sinds 2011 zijn beiden steeds present. Een mooie prestatie mannen.
Het Kandiagemaal staat aan het eind van dit kalenderjaar twee keer achtereen op onze werklijst: met ruim 92 knotwilgen een prachtige klus voor onze leden.
We drinken koffie op een bijzondere plek: in het gemaal zelf.
Met oliebollen sluiten we het jaar af en dit keer op de biologische boerderij de Horsterhof.
2012 start met hoogwater en hierdoor vervalt het knotten in de Rijnstrangen en wijken we uit naar hoger gelegen delen van Duiven. 

We werken aan de Beerenclaauwstraat. Een memorabele gebeurtenis: ’s middags willen Wim en Joop hout ophalen. Blijkt het gezaagde hout meegenomen te zijn ……..
Het Boelekeerlspad vraagt eind januari weer onze hulp en met 9 man sterk vertrekken we naar Zelhem.
Koning Winter zorgt ervoor dat we twee keer een knotochtend afzeggen. Eind februari werken we zelfs op drie plekken tegelijk. Een novum voor onze ploeg. We werken flink en dit brengt de teller op 25 bomen aan het eind van de ochtend. Mooi werk.
Half maart werken we de laatste keer dit seizoen. Jaap pakt culinair uit en we genieten van zijn heerlijke eten aan de Oliemolen.