Bestuur

Wij zorgen er voor dat iedereen onbezorgd kan knottten!
Stichting Knotploeg Duiven kent een bestuur met vijf leden. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden, coördineren, meewerken en begeleiden van de activiteiten op locatie. Ondersteunen van de werkzaamheden en het geven van instructies om een veilige, leuke en gezellige werkomgeving te creëren! Zorgdragen voor de juiste middelen en contacten met de partners van de Knotploeg.

Joop Bakker

Voorzitter

Joop is verantwoordelijk voor PR en communicatie.

Ben van Huet

Secretaris

Ben kiest de locaties uit waar wij gaan knotten en legt contacten met de partners. EHBO Veldwerk.

Harry Bouman

Penningmeester

Harry draagt zorg voor de ledenadministratie, het geld, beleidsmatige zaken en alles wat te maken heeft met media en ICT.

Piet Dijkstra

Lid

Piet draagt zorg voor de logistieke operatie en ondersteunt Rudi.

Rudi Goossens

Lid

Rudi draagt zorg voor de optimale conditie van het gereedschap.