Wij over ons!

Stichting Knotploeg Duiven is ruim vijfentwintig jaar actief in de gemeente Duiven en in de Liemers.
Het onderhoud van knotwilgen in het Liemerse rivierenlandschap vormt nog steeds het leeuwendeel van de werkzaamheden van onze knotploeg.
Het onderhouden van knotwilgopstanden is een van de doelstellingen van Knotploeg Duiven.
Er wordt geknot bij particulieren, op gemeentegronden en we onderhouden opstanden van het waterschap Rijn en IJssel en StaatsBosBeheer.

Sinds tien jaar stimuleert Knotploeg Duiven basisschoolleerlingen om te helpen met knotten. “Met je klas de boom in” is inmiddels voor talloze Duivense scholieren een bekende activiteit. De laatste drie jaar participeren leerlingen van groep 7 en 8 bij de Landelijke Natuurwerkdag: knotten en kleinschalig landschapsonderhoud vormen op deze dag voor jonge mensen een eerste kennismaking met vrijwilligerswerk en werken in de natuur. De Natuurwerkdag is een positieve samenwerking tussen gemeente Duiven en Knotploeg Duiven gericht op burgerparticipatie.

Een andere loot aan de stam van de activiteiten-boom van Knotploeg Duiven is het onderhouden van een tiental poelen binnen de gemeentegrenzen. Het opschonen van deze poelen in het vroege najaar vormt de aftrap van het seizoen.
Poelen vrijmaken van begroeiing, zodat het leefklimaat van kikkers en amfibieën bevorderd wordt.

Elke drie weken wordt er door een vaste groep vrijwilligers gewerkt. Knotploeg Duiven telt ruim dertig actieve leden. Bij een knotactiviteit kunnen we rekenen op een opkomst van gemiddeld twintig mannen en vrouwen.

Mocht je geïnteresseerd zijn in onze activiteiten en wil je als vrijwilliger een bijdrage leveren, meld je dan aan via onze website.