Geschiedenis Knotploeg 97-06

Knotploeg Duiven (KPD) is opgericht in 1997 door Peter Mekkink. Hiermee is Peter dé man van het eerste uur en nestor binnen onze knotploeg.Jarenlang heeft Peter zich ingezet als bestuurslid van Milieuvrienden Duiven en KPD voor het Duivense landschap en knotwilgen in het bijzonder.
Met Peters roeping als raadslid voor de gemeente Duiven eindigde ook zijn rol als stuurgroeplid voor KPD.
Peters betrokkenheid en inzet moeten echter niet onvermeld blijven: hij blijft een verwoed vrijwilliger (op vele fronten trouwens) en versterkt de gelederen van Knotploeg Duiven met grote regelmaat.Een beknopt chronologisch overzicht:
In 1997 is er voor de eerste keer geknot met de voorloper van Knotploeg Duiven op Duivens grondgebied. Eén boom is door vrijwilligers o.l.v. Peter Mekkink onder handen genomen aan de Beerenclauwstraat in Groesen bij de familie van Bethray.

In 2000 werken met een stuurgroep, die de activiteiten voorbereidt en op locatie aanstuurt. Tevens kiezen wij binnen de stuurgroep als naam “Knotgroep Duiven” om naar buiten toe helder te maken wat wij doen en waar we ons thuisvoelen.
De stuurgroep bestaat uit Peter Mekkink (vz), Theo Sanders (locaties), Erik de Haan en Joop Bakker.
Knotgroep Duiven is een zelfstandige werkgroep onder de vleugels van Milieuvrienden Duiven.
2001 was een vruchtbaar jaar: we knotten op zes verschillende locaties en er komen meer en meer vrijwilligers!

Ladders kunnen we lenen van de gemeente Duiven en het handgereedschap kunnen we lenen voor het gehele winterseizoen van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Gemeente Duiven voert –indien nodig- het snoeihout af. In 1999 knotten we op twee verschillende locaties in Duiven.
Knotters worden door Peter Mekkink per brief uitgenodigd en Peter fietst hiervoor door heel Duiven. Met posters plaatsen we in het dorp oproepen voor nieuw vrijwilligers!

Op vier verschillende plekken in de gemeente Duiven wordt er gewerkt.
In 2001 ontvangt Milieuvrienden Duiven de eerste Duivense vrijwilligersprijs, mede door de vele zichtbare activiteiten van Knotploeg Duiven. Een deel van de geldprijs wordt besteed aan een nieuwe kettingzaag voor KPD.
In 1998 wordt de Natuurwerkgroep opgericht. De naam verraadt de insteek: werkzaam zijn in de natuur. Een knotgroep en een vogelwerkgroep is hiermee geboren.
Erik de Haan en Joop Bakker participeren vanaf dit moment in de organiserende stuurgroep.

In februari 2005 wordt voor de eerste keer in de historie van Knotploeg Duiven een ochtend afgelast. De weersomstandigheden zijn dermate bizar -een hele week regen- dat het werken niet verantwoord is.
Wim Zwikker treedt toe tot de stuurgroep als vervanger van Peter Mekkink. Edwin Sliekers bouwt een website voor onze Knotploeg met een eigen domeinnaam.
Als Knotploeg Duiven manifesteren we ons tijdens “Duuve te gek”.
In 2004 vragen we als Knotploeg Duiven subsidie aan bij gemeente Duiven en deze goed onderbouwde aanvraag wordt toegekend.
Ons handgereedschap kan uitgebreid worden.

In 2003 ontplooien we veel knotactiviteiten en mijden de pers; een manier om te toeloop van nieuwe vrijwilligers te beperken.Dick van den Berg treedt toe tot de stuurgroep. In dit seizoen neemt de stuurgroep  het besluit om de naam te veranderen naar Knotploeg Duiven. Een naam die onmiddellijk reactie oproept, ’t is “een kleine historische knipoog”….
In 2002 wordt flink achterstallig onderhoud binnen de gemeentegrenzen weggewerkt. Door de opbrengsten is de Knotgroep in staat om het eerste eigen gereedschap en ladders aan te schaffen.

In februari 2005 wordt voor de eerste keer in de historie van Knotploeg Duiven een ochtend afgelast. De weersomstandigheden zijn dermate bizar -een hele week regen- dat het werken niet verantwoord is.
Wim Zwikker treedt toe tot de stuurgroep als vervanger van Peter Mekkink. Edwin Sliekers bouwt een website voor onze Knotploeg met een eigen domeinnaam.
Als Knotploeg Duiven manifesteren we ons tijdens “Duuve te gek”.

In 2004 vragen we als Knotploeg Duiven subsidie aan bij gemeente Duiven en deze goed onderbouwde aanvraag wordt toegekend.
Ons handgereedschap kan uitgebreid worden.
In 2003 ontplooien we veel knotactiviteiten en mijden de pers; een manier om te toeloop van nieuwe vrijwilligers te beperken. Dick van den Berg treedt toe tot de stuurgroep. In dit seizoen neemt de stuurgroep  het besluit om de naam te veranderen naar Knotploeg Duiven. Een naam die onmiddellijk reactie oproept, ’t is “een kleine historische knipoog”….
In 2002 wordt flink achterstallig onderhoud binnen de gemeentegrenzen weggewerkt. Door de opbrengsten is de Knotgroep in staat om het eerste eigen gereedschap en ladders aan te schaffen.