Veiligheid in het veld

Na twintig jaar knotten in de regio is veiligheid het sleutelwoord in het werk van Knotploeg Duiven (KPD).
Onze Knotploeg bestaat uit ruim dertig enthousiaste vrijwilligers. Deze vrijwilligheid is echter niet vrijblijvend. Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor elkaar.
Veiligheid is hierbij essentieel.

Veiligheid begint bij jezelf. Als (ervaren) knotter ben jij verantwoordelijk voor jezelf en jouw veiligheid bij alle (werk)activiteiten die je onderneemt wanneer je in het veld aan de slag gaat.
Voor het bestuur van KPD is en blijft dit een basaal vertrekpunt.

Elke activiteit van KPD wordt voorafgegaan door een risico-inventarisatie (RI) op locatie. Het bestuur brengt potentiële knelpunten en gevaren in beeld. Vervolgens worden deze knelpunten in de Nieuwsbrief benoemd, zodat een elke knotter zich hiervan op de hoogte kan stellen.
Bij de start van elke activiteit wordt de RI nogmaals onder de aandacht van de aanwezige vrijwilligers gebracht: “Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee”.

Op locatie is de locatieleider eindverantwoordelijk. Hij bepaalt de gang van zaken, al of niet in overleg met de aanwezige bestuursleden.
Veiligheid voor en veilig werken door de vrijwilligers staat in het veld op nummer één.

Zie de pagina Veilig Werken! voor regels & tips!