“Groene stapstenen in een lokaal ommetje”

In seizoen 2019/2020 heeft KPD de eerste aanzet gemaakt met het onderhoud van dit terrein. De poel werd geschouwd en als te klein omschreven om leefbaar te zijn. In 2020/2021 heeft KPD van gemeente toestemming gekregen en hebben we fa. Seegers bereid gevonden om poel uit te diepen en te vergroten. De gemeente Duiven heeft de Plakse Weide aangewezen als gemeentelijk uitbreidingsgebied. Een wijk waar zo’n 300 huizen gerealiseerd zullen worden.

Een nieuw te ontwikkelen wijk aan de oostrand van Duiven vraagt om een toekomstgerichte visie voor dit kleine natuurterrein aan de Laarstraat. KPD kijkt vooruit en ziet kansen om het perceel aan de Laarstraat verder te ontwikkelen en hierdoor te versterken, zodat er aan de Oostkant van Duiven een nieuwe parel kan ontstaan en uitgroeien tot een groene stapsteen in een agrarisch én enigszins monotoon landschap.

Ondertussen is middels diverse werkochtenden (NLDoet en Roefeldag 2022) en de inzet van de geformeerde werkgroep “Laarstraat” het terrein ontwikkeld tot “Groene stapstenen in een lokaal ommetje”

De werkgroep wordt aangestuurd door Henk Bloemberg en Martin Werker

VLOG

Er is een prachtige vlog gemaakt van het project: