Privacy verklaring

25 mei 2018

Uw privacy is voor Stichting Knotploeg Duiven van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website Stichting Knotploeg Duiven allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Stichting Knotploeg Duiven.

Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze website kunt u zich registreren als deelnemer aan de activiteiten van Stichting Knotploeg Duiven. U moet dan informatie over uzelf opgeven.
Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, naw-gegevens, e-mailadres, profielfoto en geboortedatum. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u uw deelname heeft beëindigd.
Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. U kunt via een mailbericht of het formulier op de website uw informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

We delen gegevens met de volgende partijen, die de gegevens voor eigen marketing zullen gebruiken:

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Stichting Knotploeg Duiven
Bellefleur 19
6921 AM Duiven
info@knotploegduiven.nl
0316-262649