Gouden randjes…

Beste knotter,


 “Waarom is deze ochtend anders dan al die andere knotochtenden…..”

Een witte wereld wanneer ik naar buiten kijk. De rijp bedekt de daken en het gras en daarmee is het winterse plaatje compleet.
De gebruikelijke voorbereidingen met ontbijten, de krant scannen en de aanhanger met gereedschap en onontbeerlijke materialen inpakken om vervolgens rustig om weg te gaan naar de Beerenclaauw.
Piet en Rudi zijn volop bezig om de aanhanger uit te pakken en de eerste wilg is afgezet. De takken gebruiken we om aan te geven hoe het takhout aan de straatkant gevlijd moet worden: doormidden gezaagd en met de konten naar de weg.
Wat maakt deze ochtend nou anders dan die andere ochtenden?
De belangstelling die ik deze week mocht ervaren vanwege ons knotwerk in de afgelopen vijfentwintig jaren: geïnterviewd door De Gelderlander en DuivenPost en vertellen wat het vrijwilligerswerk in het groen voor mij betekent. Of dat Omroep Gelderland vanmorgen een item maakt en de aanwezigheid van SLG?
De nominatie voor “Landschapsknokker 2022” is mij begin november toegekend, nee geen verkiezing, maar een unanieme voordracht.

Een knotochtend, die we zoals gebruikelijk goed voorbereiden, laat ik maar over me heen komen. Na de gebruikelijke begroeting en welkom volgen de werkinstructies. Rudi heeft zijn werkgever bereid gevonden om ons wederom te sponsoren en dit keer met een mooie warme muts. Hulde en dank daarvoor!!!
Omroep Gelderland is present en maakt de hele ochtend opnames voor een item dat dezelfde middag vertoond zal worden.
Met microfoon word ik een groot van de ochtend gevolgd en geïnterviewd. “Wat zijn nou je drijfveren?” “Waarom knotten jullie?” “Hoe komt het dat knotters zo enthousiast zijn voor het knotten en vooral ook blijven?” “Wat maakt Knotploeg Duiven bijzonder?”
Vragen te over en antwoorden genoeg. Arjan Vriend, directeur-bestuurder van SLG, verwoordt het in de pauze met de fraaie lofuitingen in het juryrapport beschreven.
“Wanneer ik verder heb kunnen kijken dan anderen, komt het omdat ik op schouders van reuzen sta” en die reuzen staan hier voor me: bestuursleden en knotters van onze Knotploeg.
De knotters die elke drie weken present zijn om de handen uit de mouwen te steken en bij te dragen aan kleinschalig landschapsonderhoud. Zo vat ik het samen.

“Landschapsknokker 2022”, een onderscheiding die we met z’n allen toegekend gekregen hebben.
Ook de samenwerking met gemeente Duiven blijft vandaag niet onvermeld. De gemeente die onze werkzaamheden ziet, waardeert en ondersteunt met raad en daad.

Na deze officiële plichtplegingen is er koffie met wat lekkers, we praten bij en er moet ook gewoon gewerkt worden. Want daarom zijn we hier vandaag: om te knotten. Voortvarend gaan we door en wanneer Kees om half één present is met de warme boerenkool zijn er ruim dertig wilgen geknot. De Hollandse winterkost wordt met smaak gegeten en geeft energie om de laatste wilgen af te ronden.

“Ot-en-Sien-landschap” is het woord dat mij vanmorgen bij het lezen van mijn krant is bijgebleven. Knotwilgen horen voor mij bij dit oer-Hollandse beeld: weilanden met slootjes, afgezoomd met een lange rij knotwilgen.
Een beeld uit mijn jeugd? Nee, hoor. Heel actueel en eenentwintigste eeuws! Fiets gewoon door de Duivense dreven, of nog gemakkelijker, door de Beerenclaauwstraat. Om twee uur arriveer ik thuis. Met z’n allen veilig achtendertig wilgen geknot.
Trots, tevreden en toekomstgericht. Een mooie en onderscheidende waardering.

“Hoelang denk je nog door te gaan Joop?” luidde een vraag van de reporter van Omroep Gelderland. “Wanneer de activiteiten en vooral de knotters mij zoveel energie blijven geven, houd ik dit nog lang vol…..”
Een mooie dag in een winters landschap. Een mooie dag met gouden randje.

En dat maakt dat deze ochtend is anders is dan al die andere ochtenden…..

Het artikel en video van Omroep Gelderland:

https://www.gld.nl/nieuws/7821828/knotten-en-knokken-joop-doet-het-allebei?player=true

https://slgelderland.nl/nieuws/landschapsknokker-2022-naar-joop-bakker