Il faut cultiver notre jardin

Beste knotter,


Il faut cultiver notre jardin

was de conclusie Candide, de hoofdpersoon uit het gelijknamige boek van de Franse filosoof Voltaire in 1759. “Laten we ons eigen tuintje onderhouden” is de letterlijke vertaling. Een metafoor voor ons leven: “Laten we doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om verandering en verbetering in de wereld te brengen”.
Wij moeten zelf iets van ons leven maken en ons geluk in eigen hand nemen. Een conclusie die ook Candide in achttiende eeuw voor zichzelf trok.

Met deze woorden startte ik onze jubileumochtend aan de Laarstraat. Neem het geluk in eigen hand en laten we daarmee dichtbij beginnen. Met onze eigen tuin.
In dit geval: ons pareltje aan de Laarstraat.
Vijfentwintig jaar werkt Knotploeg Duiven in de gemeente Duiven en omgeving en dragen we bij aan geluk: voor anderen, voor onze omgeving en natuurlijk ook voor onszelf.
Een kwarteeuw Knotploeg Duiven, goed geworteld en midden in de gemeenschap die Duiven heet als een van de vele vrijwilligersgroepen die Duiven rijk is.

Dat brengt me op de samenwerking met diezelfde gemeente Duiven. “Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving” en ons College van B en W draagt dat uit in “woord en daad” en vertaalt dat in actief gemeentelijk beleid. Hierdoor staan we nu waar we zijn: aan de Laarstraat, waar we als Knotploeg alle ruimte krijgen om dit pareltje gestalte en inhoud te geven.
De samenwerking met de Vakgroep Groen van gemeente Duiven, vanmorgen present met twee medewerkers, die ons vakinhoudelijk steunt met tips en adviezen, maar ook praktisch met 20 kuub houtsnippers of het afvoeren van takhout dat van de wilgen komt.
Het College, de Vakgroep Groen en Knotploeg Duiven vormt in deze samenwerking een stabiele drie-eenheid die onze gemeente groener maakt en hiermee bijdraagt aan het geluk en welzijn van alle inwoners.

“Regen is een zegen” zegt een volkswijsheid. De regen die ons de hele ochtend verblijdt en gestaag omlaag valt. Het beïnvloedt onze instelling en ons humeur niet: we nemen ons eigen geluk ter hand, net zoals Candide eeuwen geleden besloot.
In werkgroepen gaan we uiteen om de geplande taken op te pakken: snippers kruien, oud hooi naar de weg slepen, opslag uitsteken en hiermee een nieuwe singel creëren langs de Laarstraat, een bijenhotel plaatsen of berenklauwen afzetten met grondboor en spade, bomen poten en boompalen plaatsen, houtsnippers uitharken in de houtwal, of een slagboom plaatsen bij de entree. Kortom, genoeg werk met “voor elk wat wils”.

Na de koffie is er een korte plechtigheid om dit jubileum, maar zeker ook de samenwerking met gemeente Duiven en de Vakgroep Groen, gestalte te geven: we poten drie winterlindes in een stevige driehoek.
Toekomstgericht. Een groen baken, een plek om naar uit te kijken, maar ook een plek om stil te staan en de linde is bij uitstek een waardplant voor insecten en geeft schaduw en verkoeling in de zomer.
Burgemeester Huib Hieltjes en Wikke Irausquin, ons jongste lid poten samen de prachtige boom en daarna komen Vakgroep Groen en SLG om de laatste boom te poten en hiermee de driehoek compleet te maken.

De berg snippers slinkt gestaag en de paden vullen zich. Aan het eind van de ochtend ligt er nog zo’n drie kuub. Het struweel aan de Laarstraat is doorgetrokken en berenklauwen uitgeboord, uitgestoken of onthoofd. Het oude hooi ligt aan de weg en kan afgevoerd worden. Het bijenhotel staat met de rug in de wind en wordt ingericht. Bomen zijn gepoot en kunnen aanslaan.
Elke bezoeker kan nu met schone schoenen wandelen rond de poel en zich verwonderen over de zichtbare verandering van ons pareltje.

Wat is een werkochtend zonder een warme hap van Kees en Henk? In de loods van de fa. Segers staan we droog, terwijl de regen nu met bakken uit de hemel omlaag komt. We genieten van het samenzijn, de heerlijke barbecuegerechten van Henk en Kees en we genieten nog meer van de hoeveelheid werk die is verzet.
Een draaiboek schrijven is één ding, maar daarna realiseren wat je vooraf inschat, maakt dit vijfentwintig jarig jubileum tot een bijzonder gelukkige dag.
Of zoals Voltaire tweeënhalve eeuw geleden schreef: “Il faut cultiver notre jardin”  of je moet in het leven zelf het geluk ter hand nemen.

Dat heeft Knotploeg Duiven vanmorgen gelukkig gedaan…..