Roefelen

Roefelen of snuffelen aan het werken in het groen

De eerste julidag van 2023 staat in het teken van een enorme bedrijvigheid in het Duivense Het is een komen en gaan van busjes, gevuld met blije kinderen en vrolijke kinderen en hun begeleiders.

Wat is roefelen nou eigenlijk? De onderstaande betekenis vind ik op Wikipedia:
De Roefel of Roefeldag is een dag waarop kinderen van de basisschool bij bedrijven, verenigingen, instellingen of winkels een kijkje achter de schermen gaan nemen. Roefelen is een van oorsprong Vlaams woord dat ‘snuffelen’ of ‘ontdekken’ betekent.
Daarnaast vind ik de nodige omschrijven met ook een negatievere lading als “alles overhoop gooien, een pak slaag geven, stoeien, spelen, ravotten”.

Knotploeg Duiven participeert in de eerste omschrijving en vandaag komen acht groepjes kennismaken met de Laarstraat en de activiteiten die wij daar met z’n allen ontplooien.
Ons draaiboek is uitgewerkt, de materialen liggen klaar en de taken zijn onder de begeleiders verdeeld.
Het snipperpad rondom de poel moet worden aangevuld, de hooiruiters leeggehaald, het hooi afgevoerd en met vers hooi opnieuw opgebouwd, de waterzakken gevuld en rondom de bankjes bestraat. Kortom, er is voor elk wat wils.

Dat de bekende vele handen licht werk maken, is bij ons al lang bekend. De taakverdeling loopt vanzelf en kinderen pakken op wat bij hem of haar past. Kruien, scheppen of gewoon aanwijzingen geven hoe de ander het beter kan doen….. managers en/of IT’ers in-de-d0p. We zien ze al jong rondlopen, ook bij het kruien van snippers of oppakken van hooi!

Er wordt goed geroefeld. Kinderen ontdekken het terrein aan de Laarstraat en van begeleiders horen we vaker: “Ik wist helemaal niet dat dit hier ligt…..”
In colonne over het pad met kruiwagens vol en leeg terug.
Met z’n drieën een zeil vol hooi naar de weg slepen en daar leegkiepen in de berm, waar de berg met oud hooi gestaag groeit.

Rudi, Joost en Marco blijken volleerde stratenmakers te zijn en de bankjes schitteren nu in volle glorie met uitzicht op de poel.
Na de tweede koffiepauze blijkt dat we de gestelde doelen gaan halen: alle snippers verwerkt en de hooiruiters opgebouwd , de bankjes klaar en alle waterzakken gevuld.
De regen daalt zachtjes neer op ons veld, maar dit mag de pret niet drukken. Kinderen buffelen door en willen het liefst nog langer blijven. Hopelijk ontdekken kinderen de Laarstraat om er eens te spelen, te kijken of te vertoeven.

Om half één zijn alle “roefelaars” naar huis en sluiten we af met een lekkere en smakelijke lunch. Opruimen en de aanhangers volpakken en het gebruikte gereedschap thuis schoonmaken en vervolgens alles schoongemaakt terug naar de eigenaars. Midden op de middag ligt en hangt al het materiaal weer op zijn plek en kijk ik met veel plezier terug op een geslaagde werkochtend, waarmee onze knotkalender voor dit seizoen afgesloten hebben, wetende dat we heerlijk aan de Laarstraat door kunnen werken…..

De opkomst van knotters was wederom fantastisch. De twaalf begeleiders zorgden ervoor dat alles gestroomlijnd en ontspannen is verlopen.
Namens het bestuur dank daarvoor en geniet van de komende zomervakantie.
Houd de werkkalender van de Laarstraat in de gaten; de hele zomer door zijn er ontspannende activiteiten.

Vakantie, we kijken vaak naar uit. Het woord vakantie is afgeleid van het Latijnse vacare, dat staat voor leeg of vrij zijn. Vakantie staat dan voor het vrij zijn van verplichtingen. Geniet allemaal van “het leeg zijn”.

Met vakantiegroet,
Het bestuur van Knotploeg Duiven,
Piet, Harry, Rudi en Joop