Zon in Duiven

Beste knotters,

In 2021 heb ik samen met een aantal enthousiastelingen de energiecoöperatie ‘Energie de Liemers’ opgericht. Om een aantal praktische redenen zijn wij onderdeel geworden van ‘Rijn en IJssel energiecoöperatie’ (REIJE). We zijn nu een ledengroep van de coöperatie. Dit geeft ons meer slagkracht en expertise.

In de regio worden windmolens en zonneparken aangelegd. De energiecoöperatie streeft er naar eigendom en opbrengsten voor minimaal 50% bij de lokale bevolking terecht te laten komen.Momenteel is het zonnepark ‘Zonnig Duiven’ in ontwikkeling, samen met ontwikkelaar IX Zon.

Ik wil jullie er van op de hoogte brengen dat inwoners van de regio de mogelijkheid hebben om via Energie de Liemers / REIJE te investeren in dit zonnepark. Ik verwacht, dat er zeker ‘knotters’ zullen zijn die hierin geïnteresseerd zijn. Je kunt meedoen door nu of later te investeren, maar we hebben ook mensen nodig die het project en de coöperatie een warm hart toedragen en ons volgen via bv. de nieuwsbrief of als lid van REIJE / Energie de Liemers. Je kunt ook een Zonaandeel kado doen aan (klein)kinderen om deze actief bij de energietransitie te betrekken, maar het is belangrijk om te weten dat het nu nog wel om de risicovolle fase gaat.

In september kun je inschrijven voor Zonaandelen voor de ontwikkelfase (komende 4/5 jaar). Later kun je investeren als het project dat gebouwd wordt en gaat draaien. De inschrijving voor Zonaandelen Zonnig Duiven Ontwikkeling is van 7 t/m 24 september. Op 5 en 7 september zijn er informatiebijeenkomsten. Op de website vind je vanaf eind augustus ook de informatiebrochure en precieze voorwaarden / reglementen.

Kijk op de site van energie de liemers  of Rijn en IJssel energiecoöperatie  voor meer informatie.
Door in te schrijven voor de nieuwsbrief van ‘Rijn en IJssel energiecoöperatie’ en/of ‘Energie de Liemers’ ontvang je alle informatie en uitnodigingen voor toekomstige informatieavonden.

Wellicht ten overvloede: dit bericht is géén advies. Het dient uitsluitend om jullie te informeren over de ontwikkeling van het zonnepark ‘Zonnig Duiven’. Maak zelf de afweging of je Energie de Liemers wilt volgen en (financieel) mee wilt doen.

Martin Werker