Landelijke Natuurwerkdag

Beste knotter,

“Van wilgen poten, zagen en een gered egeltje…..”

Vroeg op. In de schemer naar de Horsterstraat. Er staat nog één wilg bij de entree en die moet gezaagd zijn voordat een ieder arriveert!  Voor acht uur is het bestuur volop in de weer, is de boom kaal, liggen de takken in de container en ziet de entree achter “de Horsterhof” eruit “om door een ringetje te halen”.

Om negen uur zijn we compleet, even over negen is het welkomstwoord met veiligheidsinstructies achter de rug en trekken we met z’n zesentwintigen het wilgenbos in. Een prachtige locatie met achterstallig onderhoud opgelopen in de coronatijd en dat betekent: “In je handen spugen en daarna handen uit de mouwen!” We hebben er duidelijk zin in.

De container voor Burgers Zoo wordt stampvol geladen met stammetjes en takhout. Zouden de olifanten er net zo veel plezier aan beleven dan onze knotters?
In dit perceel hebben verschillende wilgen het loodje gelegd en vandaag is de uitgelezen dag om gaten te vullen. Wikke coördineert het poten van fraaie staken en aan het eind van de dag zijn er zesentwintig nieuwe wilgen gepoot. En nu afwachten hoe deze nieuwelingen aanslaan.

De koffie met heerlijke koeken geeft ons nieuwe energie en met enthousiasme gaan we weer aan het werk.
In een geboord gat van gisteren ontdekken we een egeljong dat in het gat beland is en er op eigen kracht niet uit kan….. Anouk heeft de smalste handen en met handschoenen aan wordt “stekeltje” eruitgehaald, even bewonderd en in het bos gezet. Het gat dichten we met een fraaie staak en hiermee voorkomen we onnodige nieuwe slachtoffers. De wilgen verliezen een voor een hun kroon en het wordt steeds lichter in dit deel van het wilgenbos. Tussen de wilgen verrijzen grote stapels takhout en flinke stapels brandhout of olifantenvoer.
“Wie het eerst komt, wie het eerst maalt” is het gezegde.
De handzagen doen het meeste werk. Vakkundig worden takken afgezet, ingekort en opgeruimd. Het schouwpad moet vrij blijven voor passanten. Tegen het einde van de ochtend verzamelen zich overal kleine groepjes knotters, die even moeten bijpraten en nieuwtjes uitwisselen opgedaan in de afgelopen periode.

Tegen noen arriveert onze welverdiende lunch. Al het gereedschap wordt mee naar voren genomen, schoongemaakt en bij de aanhanger neergezet.

Terugkijkend zijn het twee kwalitatieve goede dagen: slechts een pleister verstrekt (aan een juf…..) en doordat we elkaar goed in het oog houden, hebben we veilig gewerkt.
Kwantitatief is onze seizoenstart eveneens goed te noemen: Op beide dagen hebben we 103 wilgen geknot en 26 wilgen gepoot.
Drie basisscholen uit Duiven, Groessen en Loo hebben hun beste beentje voor gezet. Al deze kinderen en begeleiders opgeteld bij de vrijwilligers van vandaag komen we uit op een totaal van 161 deelnemers.

“Weer of geen weer. Knotweer!” Vondel dichtte er al over in de zeventiende eeuw…..
Het weer is ons deze twee dagen gunstig gezind geweest en dat maakt dat we allen kunnen terugkijken op een fraai begin van dit seizoen.
Onze voorbereidingen startten in augustus jl. met het draaiboek voor dit weekend en hoe mooi is het om nu te kunnen zeggen: “Alles is gesmeerd verlopen…..”
Een welgemeend woord van dank spreekt het bestuur uit naar gemeente Duiven, die alle vrijwilligers binnen de gemeente koestert. Met woord én daad. Vandaag is dit zichtbaar geworden in een fantastische lunch.

En dit geeft energie om komend seizoen weer bij te dragen aan onze mooie gemeenschap die Duiven heet.