Losse eindjes op Kandia

Beste knotter,

“Van veiligheid en losse eindjes…..”

“Een leven lang leren”. Managersjargon, een credo of gewoon op cursus met zwagers, kinderen en neven. Het Kandiagemaal en omliggend gebied: een van de mooiste plekjes van Duiven. Afgelopen keer was ik er niet bij….
Maar ik heb het allemaal kunnen bewonderen, zien en horen door de heuse film- en fotoreportage, gemaakt door John Goossens.
Juist. De broer van Rudi. De prachtige fotobeelden geven een prima impressie van de veiligheidsinstructie die Rudi geeft als aftrap van deze werkdag. Stammetjes met valkerf, zadel en dak, spintsnedes en een breuklijst als “kers op de taart”.

De foto’s en film tonen dat de uitleg niet aan dovemansoren is gericht. Veilig werken staat hoog op de agenda bij SLG, maar is bij leden van Knotploeg Duiven vanzelfsprekend.

Recentelijk is er vanuit het bestuur een presentatie verzorgd door Harry voor andere coördinatoren uit de regio.
Veiligheid, veilig werken en welke maatregelen dien je als vrijwilligersgroep te nemen voordat je het veld in kunt, staan vanuit SLG altijd centraal.
In Harry’s uiteenzetting wordt duidelijk dat wij als Knotploeg proactief zijn én werken op het gebied van veiligheid.
Rudi heeft de veiligheidsinstructie als bestuurslid opgepakt en zal dit komend seizoen blijvend onder de aandacht brengen. “Ergens aan beginnen is geen kunst, iets afmaken wel”.
Met negentig bomen aan de Keel is deze locatie een grote, ook al knotten we deze plek in twee beurten.
De laatste keer zijn de drie laatste wilgen blijven staan en ook deze machtige wilgen zijn afgelopen zaterdag door het bestuur ontdaan van de kruin. De takken ingekort en het takhout op stapels gevlijd. Het waterschap Rijn en IJssel kan het hout afvoeren om er biomassa van te maken.

Het Kandiagemaal. Het blijft een prachtplek, zeker nu de bomen om en om zijn afgezet en de wilgenrij er strak uitziet. Komende jaren kunnen passanten weer genieten van dit mooie stukje Duiven.

Foto selectie zie fotoboek. Bezoek John Goossens op Instagram: @john_goossens_photography